Slovenske ribiške knjige

Zakopali smo se v knjižnice in arhive in zbrali (skorajda) popoln seznam vseh aktualnih ribiških knjig v slovenskem jeziku. Omejili smo se na pregled 20. in 21. stoletja, med izbor pa smo uvrstili tudi bolj strokovna in leposlovna dela. Zavedamo se, da seznam še ni popoln, zato bomo veseli vsakega vašega namiga, da ga izboljšamo. Oblikujmo skupaj spletni seznam in opise knjig o slovenski sladkovodni ribičiji! Vse skupaj predstavljajo naše korenine in tradicijo, na katero smo lahko ponosni.

CCI12022016a (Small)

Munda, A. (1926). Ribe v slovenskih vodah. Slovensko ribarsko društvo v Ljubljani. *


IMGP2806a (Small)

Lokar, J. (1937). Lovsko-ribiški slovar. Zveza lovskih društev v dravski banovini.
18 strani od 124, kolikor jih je v knjigi, je namenjenih ribolovu. Avtor vpeljuje slovensko izrazoslovje, slikovno prikaže ribiško opremo, vabe, ribiške vozle in zunanjo zgradbo ribjega telesa. Knjiga je zanimiva za vse zbiralce ribiškega tiska.


naspotocnirak

Šulgaj, A. (1937). Naš potočni rak. Zveza ribarskih društev Dravske banovine. *


IMGP2803a (Small)

Svetina M., Verce, F. (1960). Ribe in ribolov v slovenskih vodah. Ribiška zveza Slovenije.
Knjiga z mehkimi platnicami ima 128 strani. Opisuje ribe, zunanjost njihovega telesa, skelet, notranje organe, čutila in razmnoževanje. Avtorja pišeta o športnem ribolovu, opremi, vabah in splošno o načinih ribolova. Navajata tudi muharjenje in ribiška športna tekmovanja. Posebna poglavja so namenjena gospodarskemu ribolovu, ribogojstvu in varstvu rib. V posebnem poglavju »Kakšen naj NE bo športni ribič« v obliki stripa posrečeno opisujeta različne ribiške situacije. Knjiga vsebuje še črno-bele fotografije rib in njihove opise ter tuja imena najpomembnejših sladkovodnih rib. Splošna knjižica, primerna za vse ljubitelje zgodovine slovenskega sladkovodnega ribištva in za zbiralce.


IMGP2804a (Small)

Svetina M., Verce, F. (1969). Ribe in ribolov v slovenskih vodah. Ribiška zveza Slovenije.
Knjiga, ki je obsežnejša in ima 232 strani, je pravzaprav dopolnitev izdaje iz leta 1960. Izdajo sta avtorja poimenovala zbornik, namenjena je poučevanju slovenskega sladkovodnega ribiča. Zanimiv je zgodovinski opis slovenskega ribištva, pohvalna so poglavja o življenjskem prostoru ribe, o ribjih boleznih in gospodarjenju v ribolovnih vodah. Avtorja sta knjigo pospremila s 15 barvnimi fotografijami rib, barvno shemo anatomije ribjega telesa in 8 barvnimi slikami umetnih muh. Obsežen je opis športnega ribolova. Avtorja posebej omenjata načela in etiko, ribolovni turizem in predpise v ribištvu. Knjiga je prava zakladnica, iz katere so črpali in še črpajo znanje ribiči že skorajda pol stoletja.


Jeromel, T. (1975). Gojitev rib. Kmečki glas.*


IMGP2801a (Small)

Korošec, T., Voljč, B., Ocvirk, J. in Urbančič, L. (1980). Muharjenje. Državna založba Slovenije.
Priročnik, prvi o tej tematiki v slovenskem jeziku, temeljito opisuje muharjenje kot viteško ribiško panogo. Knjiga je izredno dragocen zbir izkušenj, razmišljanj, zgodb in nasvetov. V besedi in fotografiji sta opisana enojni in dvojni vlek, entomologija in vezanje umetnih muh. Poleg tega utemeljuje slovensko muharjenje s tradicijo (opis A. Šulgaja!) in izredno tenkočutnim opisom trnkarske etike. Knjiga je vrhunsko delo izobražencev, ki ne skrivajo, da so se (vsaj delno) zgledovali po Ritzevi »Pris sur le vif«. Naravnost vrhunski sta, poleg vsega drugega, kajpada, poglavji o pojmovni in poimenovalni sistematiki za umetne muhe ter slovar muharskih terminov. Izredno pomembna knjiga je tudi že zelo redka in postaja pravi muzejski eksponat in predmet barantanja številnih zbiralcev knjig. Besedilo so prispevali dr. Tomo Korošec, dr. Jože Ocvirk, dr. Božidar Voljč in Lucijan Urbančič. Brez njih bi slovenski muharji še vedno živeli v »kameni dobi, ali pa jih sploh ne bi bilo«. Avtorji še omenjajo, da so vse ribe muharske ribe.


Skalin, B. (1981). Vzreja šarenke z malimi količinami vode. Neznana založba. *


IMGP2805a (Small)

Svetina, M., et al (1982). Sladkovodno ribištvo na Slovenskem. Ribiška zveza Slovenije.
Knjiga je dopolnitev izdaje iz leta 1969. Avtorji so bistveno izboljšali poglavje o zgodovinskem pregledu razvoja slovenskega sladkovodnega ribištva in ribiškega tiska. Novo je poglavje o onesnaženih vodah in o ukrepih ob onesnaženju in poginu. Veliko pozornosti namenjajo etičnim načelom v športnem ribolovu. Poglavje o muharjenju povzemajo po knjigi Muharjenje (Korošec, T., et. al., 1980). Obsežna in še vedno zelo aktualna knjiga ne sme manjkati v nobeni ribiški knjižnici.


Skalin, B. (1984). Ribogojstvo. Kmečki glas. *


nasesladkovodneribe

Povž, M., Sket, B. (1990). Naše sladkovodne ribe. Mladinska knjiga. *


IMGP2802a (Small)

Korošec, T. (1992). Ribičija ta naša. Ribiška zveza Slovenije.
Knjižica na 100 straneh predstavlja 16 krajših literarnih del poezije in proze sedmih domačih in tujih avtorjev. Med avtorji boste našli sodobne velikane slovenske ribičije: Voljča, Korošca, Partljiča, Pitzenbauerja … Njihova dela so navdihnjena z ribolovom in prežeta z občutki, ki izhajajo iz njega. Obvezno čtivo za vse ljubitelje osvežilne ribiške besedne umetnosti.


IMGP2789a (Small)

Skalin, B. (1993). Ribogojstvo. ČZP Kmečki glas Ljubljana.
Vsebinsko bogata in za laika precej obširna knjiga bo zanimala zlasti gospodarje v ribiških družinah, njihove pomočnike in vse druge, ki se kakorkoli ukvarjajo z gojenjem rib. Avtor se dotika rib in njihove vloge v prehrani, opisuje naravne zmožnosti za vzrejo rib, posebej oriše vzrejo postrvi in krapov. Posebno poglavje nameni zdravju rib in higieni.


7fc33407-1f42-4e26-8a39-2318604f343da (Small)

Uršič, S., Gruntar, I. (1993). Trofejne ribe Soče s pritoki in njih ocenjevanje. Skočaj. *


IMGP2787a (Small)

Štefe, B., Chvatal, M. (1994). Lovne vode Slovenije. Samozaložba.
V knjižici so opisani revirji, ki so bili aktualni na začetku devetdesetih. Opisanih je 14 rek s pritoki ter jezera in ribniki v njihovi okolici.


IMGP0043ab

Simončič, T. (1994). Taaaka sem! Dan. *


IMGP2788a (Small)

Omerzu, S. (1996). Ribiči s srcem in žlico. Racoon.
V knjižici opisuje avtor slovenske sladkovodne ribje vrste pa tudi najpogostejše morske ribe. Posveča se načinom priprave rib in ribjih jedi, nato pa niza recepte znanih slovenskih ribičk in ribičev. Knjiga bo zanimiva za vse ljubitelje (ribjih) jedi, ki iščejo popestritev jedilnika.


soska

Povž, M., Jesenšek, D., Berrebi, P. in Crivelli, A.J. (1996). Soška postrv v porečju Soče v Sloveniji. Tour du Valat. *


IMGP2794a (Small)

Cotič, D., Krušnik, C., Klemenčič, J. in Možina, F. (1997). Muharjenje. Agroset.
Praktična knjiga (priročnik) za vse, ki se z muharjenjem srečujejo prvič, primerna pa je tudi za tiste, ki želijo konjiček še izboljšati. V primerjavi s prvo izdajo knjige Muharjenje avtorjev Korošec, Voljč, Ocvirk in Urbančič je knjiga manj poetična, ima pa zelo dobre opise načina vezanja umetnih muh in taktik ribolova.


IMGP2790a (Small)

Omerzu, S. (1997). Ribolov na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. Racoon.
Ribiški turistični vodnik prikazuje možnosti za sladkovodni športni ribolov na območjih, ki so opredeljena v naslovu dela. Opisuje vodotoke, ribiške družine in ribolovne režime. Ribiško obarvano besedilo povezuje s turističnimi znamenitostmi ter gostinskimi in namestitvenimi kapacitetami. Knjiga nudi zanimiv pogled v še ne tako davno ribiško preteklost.


Ahačič, K. (1997). Resnične in neresnične ribiške zgodbe. Racoon. *


IMGP2786a (Small)

Lah, A. et. al. (1998). Sladkovodno ribištvo Slovenije v stodesetih letih razvoja (1888 – 1998). Ribiška zveza Slovenije.
V knjižici avtorji opisujejo zgodovino slovenskega sladkovodnega ribištva, njegovo pravno ureditev, ribolov, ribolovna območja in druge pomembne podrobnosti. Delo bo dobrodošlo na polici vsakogar, ki ga zanima ureditev slovenske sladkovodne ribičije.


89ef8d47-368e-47ca-9e83-4c85de2c0234a

Jesenšek, D. (1998). Soška postrv – njene značilnosti in značilnosti njenih križancev. RD Tolmin. *


Ahčan, M., Ocvirk, J. in Urbas, T. (1998). Sladkovodno ribištvo Slovenije v sto desetih letih razvoja in konec drugega tisočletja: 1888-1998. Ribiška zveza Slovenije.*


ribeinrakipokolpja

Povž, M., Šumer, S. in Budihna, N. (1998). Ribe in raki Pokolpja. Tone Tomšič. *


bolezni1 (Small)

Bravničar, D., Jenčič, V., Ocvirk, J. in Omerzu, S. (1999). Bolezni sladkovodnih rib. Racoon.
Zahtevnejša knjiga, ki je pisana v jeziku veterinarjev in biologov, je namenjena zlasti delavcem v ribogojstvu. Prav bo prišla tudi osebam, ki se v ribiških družinah ukvarjamo z ribogojstvom, to je gospodarjem in njihovim pomočnikom.


IMGP2799a (Small)

Omerzu, S. (1999). Sulec, slovenski sulčarji in sulčja lov do 2. svetovne vojne. Racoon.
V knjigi avtor izredno posrečeno zbere članke in druge zapise o sulčelovu na Slovenskem od druge polovice 19. stoletja pa do 2. svetovne vojne. Bralec kmalu ugotovi, da ima sulčelov v Sloveniji prav lepo tradicijo. Presenetijo ga zanimive zgodbe in dognanja o vabah ter najboljših lovnih časih za ribolov kraljev voda. Knjiga ne sme manjkati na polici zagretega sulčarja, saj ponuja okence v bogato sulčarsko zgodovino na ozemlju današnje Slovenije.


IMGP2800a (Small)

Korošec, T., Voljč, B., Ocvirk, J., Urbančič, L. in Fratnik, M. (2000). Muharjenje. Založba Kmečki glas.
Kako izboljšati nekaj odličnega, so dokazali dr. Tomo Korošec, dr. Božidar Voljč, dr. Jože Ocvirk, Lucijan Urbančič in Marijan Fratnik, ko so prenovili knjigo (priročnik) o muharjenju iz leta 1980. Poleg etike, entomologije in slovarja so dopolnili/izboljšali del o muharski opremi (tehnika je v dvajsetih letih pač napredovala), izdelali barvni slovar umetnih muh in izdatno opisali ribe. Knjiga ne sme manjkati na polici prav nobenega pravega muharja, ki kaj da na slovensko muharsko šolo in tradicijo slovenskega sladkovodnega ribištva.


IMGP2791a (Small)

Eltrin, B. (2000). Ščuka. Racoon.
Knjižica je v bistvu priročnik, saj je večina njene vsebine namenjena nasvetom glede ribolovne opreme, ribolovnih taktih in revirjev. Na začetku priročnika so na kratko opisane ščuke, ki živijo na svetu.


Mrak, J., Omerzu, S., Fratnik, M. in Jesenšek, D. (2001). Dolina reke Trebuščice. Racoon. *


dimljenje (Small)

Levstik, S., Omerzu, S., Šmid, A. in Kristofič, T. (2002). Dimljenje rib. Racoon.
Priročnik bo zadovoljil začetnike v dimljenju rib, avtorji pa so ga namenili ribičem, ribogojcem, gostincem, veterinarjem, ljubiteljskim ter profesionalnim kuharjem in gurmanom.


Mrak, J., Omerzu, S., Fratnik, M. in Jesenšek D. (2002). Baška grapa. Racoon. *


dce6ca77-c89e-4ca2-b4e7-70a507a6123ea (Small)

Šegel, F. (2002). Ribištvo in ekologija v Dravinjski dolini. Ribiška družina Slovenska Bistrica. *


IMGP2795a (Small)

Bravničar, D., Eltrin, B., Luštek, M., Novak, B. in Omerzu, S. (2003). Podust. Racoon in Ribiška zveza Slovenije.
V vsebinsko bogati in obširni knjigi avtorji opisujejo biologijo podusti, ribolov in ribiški pribor ter revirje za njen ribolov pri nas. Knjiga je v bistvu priročnik in bo zelo koristna za vse ribiče, ki radi lovijo podusti. Pravzaprav vse skupaj avtorji opisujejo tako zelo dobro, da pravega predznanja za uspešen ribolov teh plemenitih belic ne potrebujete. Odlično delo, po katerem bodo radi posegli tudi ribiči, ki večino ribolovnega življenja muharijo ali vijačijo.


Omerzu, S., Langus, K., Gardener, S., Jesenšek, D. in Gorenc, S. (2005). Bohinj. Racoon. *


ribeslovenskihcelinskihvoda

Veenvliet, P., Kus Veenvliet, J. (2006). Ribe slovenskih celinskih voda. Zavod Symbiosis. *


mala_psola

Lupinc, A. (2009). Mala šola muharjenja (in drugi napotki) ter kratke zgodbe (in ribji katekizem). Cankarjeva založba.
Krajše in daljše zgodbice različnih žanrov so svoj navdih dobile prav med ribolovom. Knjiga ni tehnične narave, temveč spada med leposlovna dela. Avtor se dotika usod ljudi in na različne prefinjene načine opisuje življenje.


CCI12022016_0002ribprira (Small)

Luštek, M. et al. (2009). Ribiški priročnik. Ribiška zveza Slovenije. *


IMGP2796a (Small)

Erhatič Širnik, R. (2012). Slovensko sladkovodno ribištvo in ribiči skozi čas. Ribiška zveza Slovenije.
Avtorica opisuje ribolov in ribiče na območju današnje Slovenije. Zasleduje njihove dejavnosti od srednjega veka dalje. Zlasti so pomembni opisi o ribištvu pred prvo svetovno vojno, obsežna pa so poglavja o dejavnosti med drugo svetovno vojno in po njej. Odlična knjiga za vse, ki jih zanima zgodovinsko ozadje današnje ureditve slovenskega sladkovodnega ribištva.


IMGP2793a (Small)

Omerzu, S. (2012). Športni ribolov in ribje jedi. Založba Kmečki glas.
Slikovno bogata knjižica z opisi načinov ribolova, sladkovodnimi ribami, ki so zanimive za športni ribolov in ribjimi recepti. Delo je zanimiv preplet športnega udejstvovanja, strasti in kulinarike.


IMGP2797a (Small)

Lupinc, A. (2013). Umetne muhe in druge laži (ter bajke izpod gladine in pripovedke z dna). Cankarjeva založba.
Knjiga je pravzaprav nadaljevanje avtorjevega prvenca iz leta 2009. Niz krajših in daljših zgodbic nima nobene veze z ribolovnimi nasveti, kot bi morda sklepali iz naslova. Avtor, ki je tudi sam ribič, je navdihe resda našel v ribolovu, knjiga pa ne opisuje ribolovnih tehnik, temveč usode ljudi. Izredno jezikovno bogato delo, ki bo navdušilo literarne sladokusce, preprostejše ribiče in tudi zaščitnike pravic živali. Vrhunsko!


IMGP2792a (Small)

Zupančič, P., Naseka, A., Bogutskaya, N. in Pliberšek, K. (2013). Ribe in ribolov na območju srednje Save. Inštitut za upravljanje z ogroženimi vrstami.
Aktualna knjižica opisuje pomen Donave in Save. Oriše vodne habitate v občini Dol pri Ljubljani in poda opise pomembnih ribjih vrst, prav tako se dotakne pomena ribiškega upravljanja na Savi in tamkajšnjih ribolovnih režimov.


IMGP2798a (Small)

Omerzu, S. (2014). Alojzij Šulgaj – Lov z umetno muho ali s perjenico. Racoon in Ribiška zveza Slovenije.
Zanimiva zbirka člankov Alojzija Šulgaja, velikega slovenskega ribiča, ki je v Ribiško-lovskem vestniku objavljal zanimive članke na temo muharjenja že leta 1934. Hvalevredno je poglavje »srčna stran ribarstva«, kjer se dotika ribiške etike. Obširni so tudi opisi umetnih muh. Jezik knjige je izredno prisrčen in bogat, zato bo knjiga gotovo popestritev vsake muharske knjižnice.


domorodne

Bertok, M. (2014). Domorodne ribolovne vrste rib slovenskih celinskih voda. Zavod za ribištvo Slovenije.*


sladkovodne-ribe-in-piskurjia

Povž, M., Gregori, A. in Gregori, M. (2015). Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. Zavod Umbra.
Priročnik, ki obsega kar 230 strani, so avtorji namenili najširšemu krogu ljudi. Predstavljene so ribe, njihov status (ogroženost in vzroki zanjo), opis, razširjenost in njihove fotografije. Na koncu so abecedno kazalo in predpisi za varovanje slovenskih sladkovodnih rib.


be48b5f1-8a3e-4804-badf-3cd0b679d25fa (Small)

Rejec, L. (2015). Od soške postrvi do Faronike. Ribiška družina Tolmin. *


Omerzu, S. (2016). Sulec in sulčelov v Sloveniji od osvoboditve do osamosvojitve. Racoon.

Knjiga je odlična zbirka zapisov o sulcu in njegovem ribolovu, zbrana iz glasila Ribič v obdobju med 2. svetovno vojno in osamosvojitvijo Slovenije. Ponuja enkraten vpogled v strokovna in poljudnejša besedila na temo kralja voda.


Korošec, T. (2018). Ribiški slovar. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije.

Ribiški slovar je vrhunsko delo dr. Toma Korošca, jezikoslovca in ribiča. Prinaša besedišče slovenskega ribiškega jezika. V slovarju je več kot 2.500 gesel, na primer kápelj, podúst,  uprávljati in enodnévnica. Zaradi izjemne pomembnosti je ribiški slovar obvezno čtivo vseh slovensko govorečih ribičev in neločljivi del slovenske ribiške kulture.


Štraus, M. (2021). Vplivi okolja na življenje sladkovodnih rib v Sloveniji. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije.

Brošura Milana Štrausa čudovito oriše problematiko sladkovodnih rib pri nas. Obravnava vplive ribištva, kakovosti vode in gradbenih posegov. Posebej se dotakne vplivov obratovanja visokih pregrad, denimo jezov in hidrocentral. Predlaga tudi omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja.


* Knjige, ki jih poznamo, a jih še nismo uspeli pregledati.

Veste za slovensko knjigo o ribičiji, ki je ni na zgornjem seznamu in smo jo pozabili? Pišite nam!

Dober prijem vam želi ekipa RibiskeKarte.si!

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

7 thoughts on “Slovenske ribiške knjige

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja