Pričela so se dela za regulacijo Malega grabna

Junija 2021 so se pričela strojna dela na spodnjem odseku Malega grabna, natančneje med Opekarsko ulico in sotočjem Malega grabna z Ljubljanico. Cilj del je zagotoviti večjo poplavno varnost naseljenih območij ob Malem grabnu in Ljubljanici, zlasti Viča in Rožne Doline.

V okviru akcije regulacije obstoječih rek in kanalov na omenjenem območju potekajo najobsežnejša dela v strugi Malega grabna. Na spodnjem odseku so najprej odstranili obrežno vegetacijo, nato so pričeli s strojnim izkopom zemljine na desnem bregu. Tako naj bi povečali pretočni profil in zmožnost večjega odvajanja vode v dežnih viških. Brežine utrjujejo s kamnometom in betonskimi škarpami.

Ob posegih v Mali graben skrbi predvsem lokalne ribiče, ki pravijo, da se bo pretočnost skozi leto zmanjševala, zamuljenost pa povečevala. Prav tako jih skrbi osenčenost vodotoka, ki naj bi bila zdaj še manjša, posledično pa se bojijo pregrevanja vode. V Malem grabnu je drstišče sulca, v njem pa živijo tudi potočne postrvi in lipani, ki bodo s pospešenim segrevanjem vode izginjali še hitreje.

Dela, ki jih je naročila državna Direkcija za vode, se bodo naslednje leto nadaljevala v osrednjem delu Malega grabna, leta 2023 pa v njegovih zgornjih odsekih.

Foto: Unsplash

avatar

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.