Poglej, katera organizacija praznuje letos veliko več kot 100 let delovanja

Organizirano slovensko sladkovodno ribištvo praznuje letos 140. obletnico delovanja. Organizacija ribičev je pri nas tako starejša od lovske, gre za celo eno od najstarejših organizacij na Slovenskem. Kako se je vse skupaj začelo?

Za začetek organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem štejemo leto 1880, ko so 1. decembra kranjski ribiči ustanovili Ribarsko društvo za Kranjsko s sedežem v Ljubljani. Za takratne razmere, ko se je ozemlje današnje Slovenije in njegovo ljudstvo nahajalo na območju Avstro-Ogrske monarhije, je bilo to nekaj izjemnega.

Prvi člani so bili Slovenci in Nemci, vendar naj bi vpliv Slovencev prevladoval. Kljub temu so bila prva pravila napisana in potrjena v nemškem jeziku. Potrdil jih je baron Winkler, takratni deželni glavar Kranjske dežele.

Gospodarske in politične razmere takšnemu društvu niso bile naklonjene, z Dunaja so ustanovitelji in člani celo prejeli poziv, da naj bi se društvo organiziralo kot podružnica avstrijskega. A članstvo se je povečevalo. Letna članarina je znašala 2 goldinarja, cilj društva pa je bil izboljšati pogoje za sladkovodni ribolov, zlasti njegov športni vidik.

Eden najvidnejših predstavnikov društva je bil Ivan Franke, ki velja za nestorja sladkovodnega ribištva pri nas. Bil je slikar, ribič in ribogojec. Znan je kot začetnik vališč na številnih lokacijah po Sloveniji, osmukal je domorodne potočne postrvi, jih oplodil in mladice vložil v Savo.

Zaslužen je morda za še večje delo, Ribarski zakon za Vojvodino Kranjsko, ki ga je podpisal cesar Franc Jožef, avtor večine členov pa je bil ravno Franke. Zakon je bil v nemščini in slovenščini, torej enakovredno, objavljen na 68 straneh, v praksi pa se je začel izvajati leta 1890.

Foto: Pixabay

avatar

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.