Narava si zasluži skrben premislek

Zaradi epidemije koronavirusa se je v škripcih znašlo javno zdravje in gospodarstvo. Da bi preprečili nadaljnje težave pri utečenem delovanju poslovnih subjektov, gospodinjstev in države, je njeno vodstvo sprejelo niz ukrepov. Nekatere nevladne organizacije trdijo, da določeni od njih naravi niso v prid in ji celo škodujejo, saj odkrito favorizirajo kapital in iz pogovora umikajo vse, ki se za naravo najbolj zavzemajo.

10. aprila 2020 je predsednik Republike Slovenije izdal ukaz o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ga je Državni zbor sprejel 2. aprila. “S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 za državljanke in državljane Republike Slovenije ter gospodarstvo spreminjajo in dopolnjujejo določbe različnih pravnih aktov, zakon pa navaja tudi, da se s tem zakonom določajo začasni ukrepi za omilitev posledic epidemije (med drugimi, op. p.)  na področju dela, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja in nekaterih drugih področij življenja” (vir).

Kot navaja STA, je Vlada RS kasneje sprejela tudi popravke protikoronskega zakona, da bi z njimi pomagala pri zagonu gradbeništva (vir). Omenjena gospodarska panoga po mnenju nekaterih ekonomistov pomembno prispeva k ponovnemu zagonu gospodarstva, saj ima visoke multiplikativne učinke (vir).

Vlada je 21. aprila 2020 sprejela Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Sprejela je besedilo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (vir). Njegovo besedilo orišemo v nadaljevanju.

Očitna izločitev nevladnih organizacij

Predlog, ki so ga, kakor je razvidno iz vladne dokumentacije (vir), obravnavali po nujnem postopku, vsebuje zloglasni 42. člen. Ta je razburil nevladne organizacije (NVO), saj odslej zanje predvideva številne omejitve. Kot pravijo v CNVOS, “se je vlada izločitve nevladnih organizacij lotila domiselno: ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla doseči” (vir).

Novinarji rtvslo.si komentirajo, da “so popravki, ki dopolnjujejo prvi protikoronski zakon in so jih poslanci v torek potrdili, namenjeni preprečevanju hudih gospodarskih posledic epidemije. Vključujejo tudi spremembe gradbene zakonodaje. Po novem imajo tako nevladne organizacije postavljene praktično nemogoče pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje” (vir).

Predvideni dodatni pogoji so (izkazano za tekoče in zadnji dve leti, vir, vir):

 • za društva: 50 aktivnih članov (kar se izkazuje z redno plačano članarino in udeležbo na zborih članov);
 • za zavode: zaposlene 3 osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja NVO;
 • za ustanove: da ima ves čas najmanj 10.000 EUR premoženja.

Na rtvslo.si še trdijo, da je “parlament s potrditvijo drugega protikoronskega interventnega zakona utišal okoljske nevladne organizacije pri izdaji gradbenih dovoljenj.” Sklenejo, da je okolje v Sloveniji ostalo brez svojega zagovornika (vir). Kot navaja Delo (vir), “s členom ministrstvo preprečuje vlaganje pritožb organizacijam z manj kot 50 člani.” Isti medij še trdi, da so pri CNVOS hkrati opozorili, da zahtevam v predlogu zakona trenutno ne zadošča nobena nevladna organizacija.

V Vladi in na ministrstvu so se na očitke sicer odzvali, vendar z nerelevantnimi podatki (vir).

Strah za prihodnost

Pozornemu spremljevalcu dogajanja bo verjetno težko razumljivo, zakaj so potrebne tako rigorozne omejitve, denimo pogoji za tekoče in še za zadnji dve leti za nazaj. Kot razumemo ribiči, ki nam je za reke in naravo še kako mar, gre za odkrit napad na tiste, ki varujejo okolje. Ker jih kapital iz postopkov ni mogel umakniti, je zdaj prepustil politiki, da jih iz zgodbe enostavno izloči!

Si v državi, v kateri smo državljani ponosni na naravo, njeno pestrost in ohranjenost, lahko privoščimo, da nad hitrimi postopki, ki obetajo neslutene posege vanjo, ne bdijo ljudje, ki jo želijo varovati? Sklep prepuščamo bralcu v skrben premislek. Narava si ga nedvomno zasluži.

Pridruži se kampanji:
 1. PROTESTIVAL https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1941434519324556&id=230201397114552
 2. REK NE DAMO: https://balkanriverdefence.org/news/sprozitev-kampanje-rek-ne-damo/
Viri
 1. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop
 2. https://www.sta.si/2755869/vlada-s-popravki-protikoronskega-zakona-do-zagona-gradbenistva
 3. https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/o-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/mag-andrej-vizjak-minister-za-okolje-in-prostor/
 4. https://www.gov.si/novice/2020-04-29-ukrepi-za-ucinkovitejso-gradnjo-vsebujejo-elemente-ki-omogocajo-varstvo-okolja-in-hkrati-okrevanje-gospodarstva/
 5. https://www.delo.si/novice/slovenija/ministri-o-aktiualnih-ukrepih-za-zajezitev-krize-302037.html
 6. https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/
 7. https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/04-2020/predlog-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-v2.docx
 8. https://www.rtvslo.si/slovenija/okolje-v-sloveniji-ostalo-brez-svojega-zagovornika/522168
 9. https://www.cnvos.si/novice/2509/izjava-nevladnih-organizacij-glede-42-clena-novega-proti-koronskega-zakona/
 10. naslovna fotografija https://pixabay.com/photos/nature-earth-sustainability-leaf-3289812 (avtor Annca, Pixabay)
 11. https://siol.net/novice/slovenija/andrej-vizjak-dobil-novo-sluzbo-v-drzavni-energetiki-69649
 12. https://www.dnevnik.si/1042679407
 13. https://www.finance.si/8808527?cctest&
Priloga

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo so zanimivi tudi naslednji elementi (vir):

K 42. členu dodaja, med drugim: “Z predlaganimi zakonskimi ukrepi se pospeši izdajanje dovoljenj za gradnjo, poenostavi in skrajša predpisane upravne postopke v Gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.”

K novemu 100.č členu predvideva, med drugim: “Drugi in tretji odstavek bolj določno opredelita potek integralnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru potrebe po izvedbi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda.”

K novemu 100.e členu predvideva, med drugim: “Ključni namen tega člena in dela zakonskih rešitev v sklopu “Učinkovitejša gradnja objektov” je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID- 19 na način, da se pospeši izdajanje dovoljenj za gradnjo, poenostavi in skrajša predpisane upravne postopke v Gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.”

K novemu 100.f členu predvideva, med drugim: “Izrednega pomena je tudi nadzor nad izpolnjevanjem kriterijev, zato se predlaga da morajo v trenutku, ko NVO izkoristijo možnost uveljavljanja svojih pravic v celoti izpolnjevati vse predpisane kriterije oz. pogoje. V nasprotnem primeru bi se lahko zgodilo, da NVO izpodbija neko odločbo v upravnem postopku, pa v času izpodbijanja ne izpolnjuje vseh pogojev, kar posledično pomeni, da odločbo izpodbija nekdo, ki za to ni legitimiran.”

avatar

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja