Načini vezanja umetnih muh – od karikature do impresionizma

Načinov vezanja umetnih muh je več, vsak od njih pa odseva osebnost vezalca oziroma delno tudi muharja, ki določeno muho uporablja. Način izdelave umetne muhe se bo v določenih primerih pokazal za odločilnejšega, ko bodo pogoji za ribolov zelo zahtevni. Takrat bo muhar posegel po natančnejših posnetkih, sicer pa bo, kolikor to dopuščajo okoliščine, uporabljal posplošene ali vsaj navidez preprostejše posnetke umetnih muh. Katere načine vezanja navaja literatura?

Darrel Martin, ameriški avtor kultnega muharskega slovarja, pravi, da obstajajo tile načini vezanja umetnih muh: impresionistični, dekorativni (angl. fancy), realistični, tradicionalistični, karikaturistični in dekonstrukcijski. Prav lahko vam verjamemo, če se vam omenjeni načini zdijo nerazumljivi, morda celo pretirani.

Pri opisovanju načinov vezanja muh je jasnejši avtor Dave Whitlock. Ta loči štiri načine vezanja: sugestivni, impresionistični, realistični in ujemajoči (angl. exact). Podrobneje si oglejmo vsakega od omenjenih.

Sugestivni način

Pri tem načinu vezanja gre za to, da posnemamo splošno obliko hrane za ribe, ne pa neke določnejše skupine. Umetna muha, zvezana po sugestivnem načinu, je preprosta, surova, vendar nemalokrat prav zaradi tega zelo uspešna.

Impresionistični način

Impresionistična umetna muha že malce natančneje posnema neko živalsko skupino, ki je hrana za ribe. Pri takšni umetni muhi je razvidno, ali posnema polža, ličinko majevke ali kaplja.

Realistični način

Realistični način nadgradi poteze impresionističnega vezanja. Takšne umetne muhe natančneje posnemajo značilnosti posamezne živali. Vezalec upošteva njeno velikost, obliko, barvo in teksturo.

Ujemajoči način

Domači vezalci namesto besede “ujemajoči” raje uporabljajo “realistični” način. Whitlock ju ločuje glede na stopnjo natančnosti posnemanja živali. Po njegovem je ujemajoči način tak, da je izdelana umetna muha kar najboljša kopija predstavnike resnične živali.

Na domačem vezalskem tekmovanju Odprto prvenstvo Slovenije za najboljšo umetno muho uvrščajo umetne muhe, zvezane po ujemajočem načinu, v kategorijo realističnih posnetkov.

Nekateri vezalci, ki tudi sami muharijo, se zadovoljijo s preprostejšimi posnetki muh, ki jih lahko uvrstimo v kategoriji sugestivni in impresionistični posnetki. Drugi se ukvarjajo s posnemanjem podrobnosti; takšne muhe niso nujno uspešnejše pri ribolovu, so pa izjemno lepe in veljajo tudi kot umetniški izdelek. Kateri način vezanja umetnih muh pa je najbližje vam? Sporočite v komentar!

Photo: Pixabay

avatar

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.