Kako določiti spol ulovljene postrvi?

Od postrvjih vrst oziroma, če smo natančnejši, med predstavniki družine lososov (Salmonidae) so v Sloveniji najpogostejše potočna postrv, soška postrv, jezerska postrv in šarenka. V nadaljevanju jim bomo rekli kar “postrvi”, čeprav so med prvimi tremi in zadnjo določene bistvene razlike. V prispevku poskušamo ugotoviti, ali obstajajo zunanji morfološki znaki, s pomočjo katerih lahko določenemu primerku določimo spol.

Preberi več

Načini vezanja umetnih muh – od karikature do impresionizma

Načinov vezanja umetnih muh je več, vsak od njih pa odseva osebnost vezalca oziroma delno tudi muharja, ki določeno muho uporablja. Način izdelave umetne muhe se bo v določenih primerih pokazal za odločilnejšega, ko bodo pogoji za ribolov zelo zahtevni. Takrat bo muhar posegel po natančnejših posnetkih, sicer pa bo, kolikor to dopuščajo okoliščine, uporabljal posplošene ali vsaj navidez preprostejše posnetke umetnih muh. Katere načine vezanja navaja literatura?

Preberi več