POSEBNA PONUDBA

Pogoji poslovanja z darilnimi boni


POGOJI POSLOVANJA Z DARILNIMI BONI

Izdajatelj: TERRA NULLIUS, skupina za spletno kreativnost, d. o. o. (skrajšana firma: Terra Nullius, d. o. o.), Bobovo pri Ponikvi 9, 3232 Ponikva, matična št. 6160930000, ID za DDV SI83578986, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 2012/19516 z osnovnim kapitalom 10.675,67 EUR, transakcijski račun odprt pri Delavski hranilnici d.d. št. SI56 6100 0000 7508 826, ki jo zastopa direktor Boštjan Lipnik. Družba je zavezanec za plačilo DDV.

Različica: 1.2
Veljavni od: 9. 3. 2023

1. Darilni boni
1.1. Darilni boni izdajatelja Terra Nullius, d. o. o. so prinosniški vrednostni papirji v elektronski obliki, opremljeni z enolično identifikacijsko številko, datumom veljavnosti, označeno vrednostjo, podpisom izdajatelja. Darilne bone izda izdajatelj proti plačilu in omogočajo plačilo blaga oz. storitev, ki jih ponuja izdajatelj, in sicer izključno na portalu www.ribiskekarte.si.
1.2. Darilni boni so na voljo v različnih vrednostih, označenih na posameznem darilnem bonu.
1.3. Darilni boni so neodplačno prenosljivi na tretje osebe brez omejitev, in sicer darilni boni v elektronski obliki z izročitvijo elektronskega darilnega bona.

2. Prodajna mesta
2.1. Darilne bone je mogoče kupiti preko spletnega portala www.ribiskekarte.si v elektronski obliki.

3. Pogoji nakupa
3.1. Nakup darilnih bonov je omogočen komurkoli.
3.2. Nakup darilnih bonov preko spletnega portala www.ribiskekarte.si je mogoč izključno na podlagi predračuna. Darilni bon bo kupcu posredovan v roku petih delovnih dni po prejemu priliva na izdajateljev transakcijski račun oz. kupčevega potrdila o plačilu. Izdajatelj bo darilne bone v elektronski obliki poslal na kupčev sporočeni elektronski naslov. Dostava elektronskih darilnih bonov je brezplačna.
3.3. Darilni bon vsebuje vse potrebne podatke in velja kot blagajniški prejemek.

4. Veljavnost
4.1. Darilni boni so aktivni takoj od prejema, unovčiti jih je mogoče še isti dan. Darilni boni so veljavni eno leto od datuma zaključka nakupa, datum veljavnosti je označen na samem darilnem bonu.
4.2. Darilni boni so veljavni tako v elektronski kot v fizični (natisnjeni) obliki.

5. Unovčenje
5.1. Darilne bone je mogoče unovčiti za polnjenje uporabnikovega predplačniškega računa »e-denarnica« na spletnem portalu www.ribiskekarte.si. Unovčenje darilnih bonov je omogočeno samo registriranim uporabnikom spletnega portala www.ribiskekarte.si pod pogoji, ki veljajo za uporabo omenjenega spletnega portala (Splošni pogoji uporabe spletnega portala v aktualni veljavni različici). Neposredno plačilo nakupa blaga in storitev, ki jih ponuja izdajatelj, ni mogoče.
5.2. Izdajatelj se pod navedenimi pogoji zavezuje darilne bone do roka njihove veljavnosti sprejeti kot plačilno sredstvo za polnjenje uporabnikovega predplačniškega računa »e-denarnica« na spletnem portalu www.ribiskekarte.si
5.3. Unovčenje darilnih bonov v postopku polnjenja uporabnikovega predplačniškega računa »e-denarnica« na spletnem portalu www.ribiskekarte.si je mogoče po naslednjem postopku:
a) Uporabnik mora biti prijavljen na spletnem portalu s svojim uporabniškim imenom in geslom.
b) Na podstrani »e-denarnica« je potrebno pod možnostjo »napolni e-denarnico« izbrati »unovči darilni bon«.
c) Uporabnik bo preusmerjen na povezavo, kjer z vnosom enolične identifikacijske kode in potrditvijo vnosa napolni svojo e-denarnico za vrednost darilnega bona.
5.4. Posamezni darilni bon (enolično identifikacijsko kodo) je mogoče uporabiti le enkrat. Po zaključku polnitve e-denarnice se šteje bon za izkoriščen.
5.5. Plačevanje z uporabniškega predplačniškega računa e-denarnica je mogoče pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih uporabe spletnega portala www.ribiskekarte.si.

6. Razne določbe
6.1. Darilnih bonov ni mogoče vrniti, zamenjati za gotovino ali izplačati. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugih darilnih bonov.
6.2. Darilni bon je veljaven do vključno izteka dneva, ki je označen na darilnem bonu kot datum veljavnosti (t. j. eno leto od datuma nakupa). Naročilo za polnitev uporabnikovega predplačniškega računa »e-denarnica« mora biti oddano pred iztekom veljavnosti bona, kasneje unovčenje ni več mogoče.
6.3. Darilnih bonov ni dovoljeno odplačno prenašati (prodajati) naprej.
6.4. Na darilnih bonih ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati, v nasprotnem primeru se darilni bon šteje za neveljavnega.
6.5. Za izgubljene ali protipravno odtujene darilne bone izdajatelj ne odgovarja.

7. Razno
7.1. Ti pogoji dopolnjujejo splošne pogoje uporabe spletnega portala www.ribiskekarte.si. Slednji veljajo v vseh primerih, ki s pogoji uporabe darilnih bonov niso urejeni.
7.2. Kupec darilnih bonov se ob nakupu darilnih bonov strinja s temi pogoji in splošnimi pogoji uporabe spletnega portala www.ribiskekarte.si.
7.3. Nakup blaga oz. storitev izdajatelja s sredstvi na uporabnikovem predplačniškem računu »e-denarnica«, napolnjenem izključno ali delno z unovčenimi darilnimi boni, je mogoče pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih uporabe spletnega portala www.ribiskekarte.si.
7.4. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe pogojev za uporabo darilnih bonov brez posebne najave.

Šentjur, 9. 3. 2023