POSEBNA PONUDBA

Ribolov v Sloveniji


Več o muharjenju v Sloveniji: MUHARJENJE V SLOVENIJI | Več o krapolovu v Sloveniji: KRAPOLOV V SLOVENIJI

SLOVENIJA spada med bolj vodnate države srednje Evrope, saj je praktično prepredena z večjimi in manjšimi rekami in jezeri, ki so ponekod še neokrnjena. Večina vod je v državni lasti, država pa je gospodarjenje z ribjim življem v vodah zaupala ribiškim družinam, kar je tudi njihova glavna naloga. V Sloveniji ima muharjenje preko 100 letno tradicijo, zadnja leta pa vedno višjo rast zaznavamo tudi pri krapolovu po načelu ujemi in spusti. Muharjenje v Sloveniji vam lahko ponudi nepozabno izkušnjo pri ribolovu na soško postrv ali na sulca.

Nekaj zanimivosti o ribolovu v Sloveniji:
najtežji krapje bil ulovljen in izpuščen leta 2013 na Šmartinskem jezeru, s težo 34,6kg
največja ulovljena soška postrv je bila ulovljena na reki Soči in je merila 120cm, s težo 22,5kg
največji sulec je bil ulovljen na reki Savi in je meril v dolžino 135cm, s težo 26,9kg

Ribiške družine prodajajo dovolilnice za športni ribolov za njihove ribolove revirje. Športni ribolov se lahko izvaja po pravilih, ki jih na nivoju države določata zakon in pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah.

Nekateri povzetki bistvenih pravil ribolova v Sloveniji so:

V Sloveniji lahko v ribolovnih revirjih lovi vsak, ki ima veljavno (dnevno) ribolovno dovolilnico. Ribiči se delijo v dve kategoriji, in sicer na ribiče turiste in ribiče, ki so člani posamezne ribiške družine. Prvi za ribolov kupujejo veljavno dnevno ribolovno dovolilnico. Drugo imajo letno ribolovno dovolilnico, ki velja le za določene revirje in za predpisano število ribolovnih dni. Ko postanete član ribiške družine, morate v določenem obdobju od včlanitve opraviti obvezen ribiški izpit. Ribiške družine so prostovoljna društva, ki se združujejo v Ribiško zvezo Slovenije. Če se želite včlaniti v katero od 64 ribiških družin, ki delujejo v Sloveniji, se obrnite osebno na njih, za nakup dnevne ribolovne dovolilnice pa pobrskajte po portalu www.ribiskekarte.si.

Dnevne dovolilnice so uradni dokument. Vezane so na točno določeno osebo in niso prenosljive. Obstajajo le dnevne in nočne dovolilnice. 24 urne dovolilnice ne obstajajo. Poleg dnevnih obstajajo tudi večdnevne dovolilnice. Ribolov je dovoljen le z veljavno dovolilnico. Dnevne dovolilnice veljajo od zore do mraka, nočne dovolilnice veljajo od mraka do zore (zora nastopi eno uro po sončnem vzhodu, mrak nastopi eno uro po sončem zahodu).

Dovoljen je ribolov na eno palico, razen izjemoma na dve palici, kar je v tem primeru izrecno napisano na posamezni ribolovni dovolilnici.
Na ribiški palici je lahko po ena vaba. To pomeni, da lahko muharimo na eno umetno muho, pri talnem ribolovu in beličarjenju lahko uporabimo en trnek, pri vijačenju pa lahko uporabljamo eno umetno vabo z največ tremi trnki (enojči, dvojčki ali trojčki). Prepovedano je zadrževanje živih rib oz. prepovedana je uporaba mreže čuvarice. Pri ribolovu je prepovedana uporaba žive ribe kot vabe. Vsak ribič mora imeti pri sebi pribor za odpenjanje rib (pean, klešče).

Ribič je dolžan vrniti podatke o uplenu ribiški družini. Ko ribič doseže dovoljen dnevni uplen, mora zaključiti z ribolovom.

To je samo kratek povzetek pravilnika o športnem ribolovu v celinskih vodah Slovenije. Vsaka ribiška družina pa lahko še poostri pravila ribolova, zato skrbno preberite vsa navodila na ribolovnih dovolilnicah.
Povezava do pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah Slovenije: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/82911
in zakon o sladkovodnem ribištvu http://www.uradni-list.si/1/content?id=73793

Darilni boni

NEPRECENLJIVO DARILO ZA VSAKEGA RIBIČA!
Možnost nakupa DARILNEGA BONA za preko 400 revirjev.

Klikni tukaj in preberi več