Na referendumu glasujmo PROTI

V nedeljo, 11. julija, gremo na zmago na referendumu. Usoda vode je v naših rokah! Ker oblast ni želela slišati glasu stroke, okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter več kot 53 tisoč podpisnikov peticije, nam ni preostalo drugega, kot da za zaščito pitne vode in zavrnitev škodljivega Zakona o vodah zahtevamo referendum. Pred nami je bila velika naloga, v 35 dneh zbrati 40.000 na upravnih enotah overjenih podpisov za referendum proti škodljivemu Zakonu o vodah. Uspelo nam je, v samo 30 dneh smo zbrali kar 52.230 podpisov. Sedaj nas čaka referendum.

Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, imajo življenjski pomen tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti mestoma drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in nekje drugje napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje.

Dobro stanje ekosistema v obrežnem pasu zagotavlja, da je v dobrem stanju tudi voda v reki in v podzemni vodi. Obrežni pas je najobsežnejše vodovarstveno območje virov pitne vode. Obrežni pas in njegov ekosistem sta glavni kazalnik stanja vodnih virov in tudi virov v oskrbi s pitno vodo.

Zakaj je novi Zakon o vodah škodljiv?

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe vendarle umaknilo sporno točko 69. člena, po kateri bi se v novem Zakonu o vodah omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih. Podporniki peticije spremembo sicer pozdravljamo, toda v noveli še vedno ostaja sporen 37. člen, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Poudarjamo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in “drugih objektov”, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine.

Po gradbenem zakonu je dovoljena gradnja različnih objektov v javni rabi ter javnih površin, kot so gostilne, poslovni in upravni objekti, trgovine, stavbe za storitvene dejavnosti, obredne stavbe, ceste, parkirišča, pokopališča itd., kar bi po novem Zakonu o vodah znatno povečalo tveganje za onesnaženje naših površinskih in podzemnih voda ter posledično tudi pitne vode.

Zakon o vodah, ki ga je pripravila vlada, na prvo mesto postavlja zasebni kapital na račun zdravja ljudi in uničevanja ekosistemov v priobalnih pasovih rek, jezer in morja.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Posledice spremenjenega zakona so v ogrožanju površinskih in podzemnih voda, v novih gradnjah na vodnih in priobalnih zemljiščih, v gradnji objektov, ki niso v javno korist in niso javno dobro, v povečani možnosti za privatizacijo dostopa do vode in v poslabšanju poplavne varnosti.

“Čiščenje voda se dogaja na priobalnih in obrežnih območjih, ki delujejo kot v človeškem telesu ledvice. Če vam jih odstranijo, se boste preprosto zastrupili.” – prof. dr. Mihael J. Toman

Na kakšne načine lahko glasujem na referendumu?

Ker je bil med omejevanjem pravice do referenduma leta 2013 v ustavo vpisan tudi “kvorum”, za zavrnitev škodljivega zakona na referendumu ne bo dovolj zgolj to, da bo glasov proti več kot glasov za.  Proti zakonu in za vodo nas bo moralo glasovati vsaj 340.007 in štel bo prav vsak glas. Če v nedeljo, 11. julija, ne boste mogli na volišče, izkoristite eno od alternativnih možnosti za glasovanje. Usoda vode je namreč zgolj v naših rokah. Več o možnostih za glasovanje preberite TUKAJ.

Pomagajte nam zaščititi naše vode, preden bo prepozno. Prosimo, delite vsebino tega bloga in spletne strani zapitnovodo.si in širite novico o zbiranju podpisov za referendum. Usoda vode je v naših rokah.

Grafika: arhiv zapitnovodo.si

avatar

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

4 thoughts on “Na referendumu glasujmo PROTI

  • Pingback: Predčasno glasovanje mogoče od torka, 6. julija, do četrtka, 8. julija - V sožitju z naravo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja