Napačno poimenovanje okrasnega kamna

Naravni kamen spada med tiste surovine, ki jih je v Sloveniji kar nekaj, ni pa jih na pretek. Uporabno vrednost te surovine določajo štiri merila, in sicer geološka, tehnološka, tehnična in estetska. Prevladujejo apnenci, redkejše so magmatske kamnine, še redkejši je marmor kot predstavnik spremenjenih apnencev. Pri poimenovanju se zlasti v komercialne namene napačno uporablja izraz “marmor”.

Preberi več