Fishing family Dolomiti

Fishing family


 • NUMBER OF ALL DISTRICTS 5
ADDRESS Ulica Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova
PHONE +386(0) 41 74 69 33
E-MAIL rd.dolomiti@gmail.com

Ribiška družina Dolomiti upravlja z Dolomitskim ribiškim okolišem, ki ga sestavljajo reka Gradaščica s pritokoma Mala voda in Božna, Horjulščica ter Koseški bajer – ribnik. Gradaščica je naseljena pretežno z salmonidi, Horjulka je mešan - salmonidno ciprinidni – revir, Koseški bajer pa je izrazito ciprinidno naseljen. » RD Dolomiti omogoča ribolov ciprinidov in salmonidov v vseh svojih revirjih tudi ostalim ljubiteljem športnega ribolova. Natančnejši pogoji so opredeljeni v Pravilniku o športnem ribolovu in Prilogah, ki so sestavni del vsake ribolovne dovolilnice.«

Božna

Božna

Fishing family Dolomiti


 • Fishing options brown trout, grayling, rainbow trout
 • Type of fishing fly fishing, spin fishing
 • Allowed baits
 • Type of water running water
Gradaščica 1

Gradaščica 1

Fishing family Dolomiti


 • Fishing options brown trout, common nase, danube roach, european chub, grayling, rainbow trout
 • Type of fishing bottom fishing, float fishing, fly fishing
 • Allowed baits artificial fly, baits of animal origin, baits of plant origin
 • Type of water running water
Horjulka 2

Horjulka 2

Fishing family Dolomiti


 • Fishing options brown trout, common nase, danube roach, european chub, grayling, pike, rainbow trout
 • Type of fishing bottom fishing, float fishing, fly fishing, spin fishing
 • Allowed baits artificial baits, artificial fly, baits of animal origin, baits of plant origin, streamer
 • Type of water running water
Koseški bajer

Koseze pond

Fishing family Dolomiti


 • Fishing options catfish, common bream, common carp, common rudd, european chub, perch, pike, roach, silver bream, tench, zander
 • Type of fishing bottom fishing, float fishing, fly fishing, spin fishing
 • Allowed baits artificial baits, baits of animal origin, baits of plant origin, earthworm, maggots
 • Type of water standing water
Mala voda 3

Mala voda 3

Fishing family Dolomiti


 • Fishing options brown trout, grayling, rainbow trout
 • Type of fishing fly fishing, spin fishing
 • Allowed baits
 • Type of water running water